danaweb
14 شهریور 1401 - 15:11

شیوه کنترل امنیت در اطراف پایتخت عراق تغییر یافت

مقامات عراقی از افزایش تدابیر امنیتی جدید در اطراف پایتخت این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، مقامات عراقی از افزایش تدابیر امنیتی جدید در اطراف بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. خبرگزاری مهربنابراین گزارش، احمد سلیم فرمانده عملیات بغداد در سخنانی تاکید کرد: یک طرح جدید در زمینه عملیات بازرسی امنیتی در اطراف بغداد به اجرا گذاشته شده است. وی افزود: سلیم گفت: بسیاری از کنترل های امنیتی که در گذشته وجود داشته، برداشته شده و برنامه های جدیدی در این زمینه به اجرا گذاشته شده است. وی خاطرنشان کرد: با بازرسی و تفتیش دقیق از افراد وارد شده به پایتخت عراق با استفاده از دستگاه های سونار، اکثر کنترل ها از این طریق انجام می شود و بر همین مبنا بسیاری از ایست بازرسی ها در اطراف بغداد برچیده شده اند. این مقام امنیتی افزود: ایست بازرسی های بسیار کمی در اطراف پایتخت باقی مانده است، زیرا برای برخی از آنها ضرورت امنیتی وجود داشته و برچیدن آنها در شرایط کنونی ممکن نیست. فرمانده عملیات بغداد در ارتش عراق در پایان تاکید کرد با استفاده از فناوری های جدید به طور تدریجی، ایست بازرسی های قدیمی کاملا حذف می شوند و به جای آنها از تجهیزات جدید کنترلی و بازرسی استفاده خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 713379